Projekt Erasmus+ s partnerskou školou z Heidelbergu v Nemecku predstavoval jedinečnú príležitosť na posilnenie medzikultúrneho dialógu a porozumenia medzi žiakmi a učiteľmi z obidvoch krajín.

Pre našich priateľov sme od do v rámci projektu „Národnostné menšiny v strede Európy teraz a pred druhou svetovou vojnou“ pripravili zaujímavý program, v ktorom nechýbali výnimočné stretnutia, návšteva múzeí, synagógy v Košiciach a v Prešove, turistika vo Vysokých Tatrách či prehliadka kaštieľa v Betliari a jaskyne Domica.

Výsledkom spoločného projektu bolo posilnenie partnerstva a priateľstva medzi našimi školami, rozšírenie obzorov žiakov a učiteľov a posilnenie ich jazykových, interkultúrnych a sociálnych kompetencií.

Deutsche Schüler zu Besuch in Košice

Das Projekt Erasmus+ mit der Partnerschule aus Heidelberg in Deutschland war eine einzigartige Gelegenheit, die zur Verstärkung des interkulturellen Dialoges und Verständnisses zwischen den Schülern und Lehrern aus beiden Ländern beigetragen hat.

Für unsere Freunde haben wir von bis zum im Rahmen des Projekts „Nationale Minderheiten in Mitte Europas jetzt und vor dem Zweiten Weltkrieg“ ein interessantes Programm vorbereitet. Den Inhalt bildeten anregende Treffen und Gespräche, der Besuch der Synagoge in Košice und Prešov, die Wanderung in der Hohen Tatra oder die Besichtigung des Schlosses in Betliar und der Höhle in Domica.

Das Ergebnis des gemeinsamen Projekts war die Stärkung der Partnerschaft und Freundschaft zwischen unseren Schulen, die Erweiterung der Horizonte von Schülern und Lehrern und die Verbesserung der sprachlichen, interkulturellen und sozialen Kompetenzen.

Fotogaléria — Nemeckí žiaci zavítali do Košíc (Erasmus+ s partnerskou školou z Heidelbergu)