Od septembra 2018 sa rozbehol s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky edukačno-aktivizačný projekt pod názvom Mikrodejiny: Slovensko 100. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu, pretože by sme boli radi, aby práve Vaši žiaci mohli prispieť k projektu a byť jeho súčasťou. Myslíme si, že tento dôležitý projekt je šancou, aby zazneli príbehy, ktoré nie sú všeobecne známe, ktoré boli odložené, zabudnuté, či neprávom prekryté prachom.

Projekt Mikrodejiny: Slovensko 100 bude sériou diskusií s mladými ľuďmi a pre mladých ľudí priblížiť hodnotové postavenie Slovenska a budovanie modernej štátnosti v zlomových rokoch histórie. Cieľom projektu je predstaviť 100 individuálnych spomienok na zlomové roky budovania modernej štátnosti Slovenska a jej civilizačné, hodnotové a zahraničnopolitické ukotvenie za posledných 100 rokov. Projektový tím teda zozbiera 100 individuálnych príbehov a spomienok prerozprávaného, písaného alebo ústneho podania, ktoré budú postupne umiestňované na interaktívnu webovú stránku projektu.

Myslíme si, že projekt je šancou pre žiakov stredných a základných škôl z rôznych kútov Slovenska, aby ich hlas zaznel a keďže projekt bude masívne propagovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, veríme že sa doteraz nevypočuté príbehy dostanú k širokej skupine ľudí. Cieľom nášho projektu je aktívne zapojenie mladých ľudí a preto by sme Vás požiadali o podporu a pomoc pri zapájaní Vašich žiakov do zbierky historických príbehov z jednotlivých regiónov Slovenska. Tieto príbehy sa potom stanú súčasťou diskusií a materiálov na webovej stránke projektu.

Radi by sme Vás touto cestou požiadali o spoluprácu pri identifikovaní a následnom zbieraní materiálov a príbehov z posledných 100 rokov, ktoré budú uverejnené na webstránke projektu. Slovensko je plné príbehov, ktoré ešte nezazneli a nemali možnosť zaznieť. No práve prostredníctvom týchto príbehov je možné porozumieť tzv. veľkým dejinám. Oceníme akúkoľvek pomoc. Práve v čase, kedy sa začína spochybňovať veľa z toho, čím si prešli naši predkovia, je dôležité nechať rozprávať príbehy, ktoré napísal život.