V Banskej Bystrici sa konalo celoslovenské kolo Biologickej olympiády. Žiak našej školy Peter Čisárik (4.B) s témou Mapovanie, variabilita a nové nálezy plazov na vybraných lokalitách východného a stredného Slovenska obsadil úžasné 1. miesto. Peter súťažil v projektovej časti A kategórie olympiády.

K vzácnemu umiestneniu mu srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

Fotogaléria — Celoslovenské kolo Biologickej olympiády