Na Šrobárke sa snažíme našich národovcov, spisovateľov a dôležité miesta predstaviť žiakom aj formou exkurzií, ktoré sa zameriavajú na lepšie spoznávanie spoločenských a historických udalostí.

Cieľom literárnej exkurzie dňa 5. apríla 2023 bolo mesto Revúca, ktoré zohralo významnú úlohu v procese formovania novodobého slovenského národa. V 19. storočí sa stalo jedným z centier slovenského národného a kultúrneho života. V roku 1862 tu bola otvorené prvá stredná škola, na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo v slovenskom jazyku. Prvé slovenské gymnázium v Revúcej, cieľ našej cesty, sa tak stalo významným strediskom rozvoja slovenského spisovného jazyka. Spoločne sme si prezreli priestory školy, učiteľskú izbu, staré dokumenty a vysvedčenia a dozvedeli sme sa aj, aké predmety sa vyučovali.

Našou ďalšou zastávkou bol kaštieľ Betliar, kde nás sprievodkyňa previedla nádhernými izbami, ukázala nám množstvo obrazov a knižnicu s tisíckami kníh. V podzemí sme mohli nahliadnuť do loveckej zbierky majiteľov kaštieľa.

Táto exkurzia v nás zanechala veľa príjemných dojmov a veľmi sa tešíme na ďalšie.

Fotogaléria — Literárna exkurzia po regióne Gemer