Letná akadémia Discover

Milí žiaci, Slovenská debatná asociácia každoročne organizuje týždeň, počas ktorého sa so stovkou ďalších zaujímavých a bystrých ľudí naplno ponoríte do sveta otázok a hľadania tých správnych odpovedí.

Discover je príležitosť rozmyslieť si, čo by si chcela alebo chcel ďalej študovať, čo môžeš dokázať a kým môžeš byť.

Viac informácií o Discoveri →