Dňa sa v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, kde náš Adam Kubiš z 4.D triedy obsadil v kategórii 2B krásne 2. miesto.

Adamovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.