Biologická olympiáda predstavuje súťaž, ktorá má podporiť záujem o biológiu medzi stredoškolákmi, stimulovať ich zvedavosť a podporiť ich vedomosti o biologických vedeckých témach.

Peter Čisárik so svojou projektovou prácou získal 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy.

V kategórii A našu školu reprezentovali Lenka Ondášová a Patrik Horváth, ktorý sa zaradil medzi úspešných riešiteľov.
V kategórii B našu školu reprezentovali Tomáš Šulek a Kristína Kočišová.

Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a blahoželáme!