V priestoroch Botanickej záhrady Košice sa 22. marca a 23. marca 2023 konalo krajské kolo Biologickej olympiády. Najúspešnejším súťažiacim z našej školy bol Patrik Horváth (2.A), ktorý v kategórii B obsadil krásne 4. miesto. 10. miesto v rovnakej kategórii patrí Ele Hajurkovej (2.A).

V teoretickej časti kategórie A zabojovali žiačky Lenka Ondášová (3.B) a Natália Hoppanová (3.D). V projektovej časti kategórie A sa úspešnou riešiteľkou stala Petra Pohlová (3.E).

Všetkým súťažiacim ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.