Filozofia — kráľovná a matka všetkých vied, láska k múdrosti, ale aj postrach maturantov. Minulý týždeň si štvrtáci a maturanti z občianskej náuky filozofiu zažili v prostredí univerzity a cez prednášky a diskusie s odborníkmi sa mohli na filozofiu pozrieť aj inými očami.

Katedra filozofie UPJŠ organizovala a III. ročník Košických filozofických dní a my sme sa zúčastnili na jednej z prednášok — Filozofia so ženskou tvárou. Doc. Mgr. Adriana Jesenková, PhD. prednášala o filozofkách aj o tom, prečo sa ich mená v učebniciach filozofie nenachádzajú. O tejto téme sme sa rozprávali ešte aj na nasledujúcej hodine, tak v nás zarezonovala.

Nasledujúci deň nás svojou návštevou priamo v škole poctil doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD. a priblížil nám učenie a systém jedného z najväčších filozofov v dejinách — Georga Wilhelma Friedricha Hegela. Aj vďaka týmto stretnutiam sa nám otvorili nové súvislosti a pohľady. Pretože filozofia nie je len o učení sa mien a pojmov, ale aj o tom, ako uvažovať, argumentovať, zamýšľať sa a hľadať pravdu a odpovede na otázky, ktoré nás vždy zaujímali.

Fotogaléria — Košické filozofické dni na FF UPJŠ