Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

kritériá na prijatie do 1. ročníka (šk. r. 2022/23) budú zverejnené na našej stránke do 28. februára 2022.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi strednej školy je do 20. marca 2022.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 2. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022,
  • v druhom termíne 9. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2022.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. máj 2022.

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →

Podávanie prihlášok na stredné školy (video) →