Informácia k plenárnemu zasadnutiu rodičovského združenia

Plánované plenárne zasadnutie rodičovského združenia sa 8. októbra 2020 neuskutoční. O termíne a spôsobe konania volieb zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky školy a Edupage.