Middle Years Programme 4 — Application form

  1. Prihláška na štúdium na strednej škole (PDF — 946 kB)

Záujem uchádzača o medzinárodné vzdelávanie MYP 4 je potrebné vyznačiť v prihláške nasledovným spôsobom, v riadku č. 24 — uviesť MYP 4 a kód študijného odboru 7902J99: