Middle Years Programme 0 — Podmienky na prijatie

Podmienky na prijatie do triedy MYP 0 v medzinárodnom programe IB Middle Years Programme (MYP 0 — 1. ročník osemročného gymnázia) v školskom roku 2024/2025

Na základe súhlasu MŠ SR č. 2023/8334:8-C2902 otvárame na Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice, jednu triedu s počtom žiakov 18, v medzinárodnom programe International Baccalaureate MYP.

Tieto podmienky boli vypracované pre konkrétne kategórie žiakov, ktoré spadajú do jedného z nasledujúcich kritérií:
Sú to:

  1. Žiaci so slovenským štátnym občianstvom, ktorí študujú na Slovensku v medzinárodných programoch:
    1. študujú v programe IB PYP na Slovensku — budú prijatí formou prestupu, na prijatie do programu MYP 0 potrebujú zákonní zástupcovia doložiť vysvedčenia žiaka za posledné 2 roky a vyplnenú prihlášku do programu,
    2. študujú v inom medzinárodnom programe — na splnenie podmienok prijatia do MYP 0 musia žiaci úspešne absolvovať prestupovú skúšku z matematiky v anglickom jazyku, doložiť vysvedčenia za posledné dva roky štúdia a vyplnenú prihlášku do programu.
  2. Cudzí štátni príslušníci môžu byť prijatí do programu po doložení odporúčania z predchádzajúcej školy, vysvedčení za posledné dva roky štúdia a vyplnenej prihlášky do programu.

Žiaci, ktorí sú v školskom roku 2023/2024 žiakmi 5. ročníka základnej školy v SR s národným vzdelávacím programom musia splniť štandardné podmienky na prijatie žiaka na strednú školu, ktoré upravuje dokument — Podmienky na prijatie do triedy MYP 0 v medzinárodnom programe IB MYP v školskom roku 2024/2025 (PDF — 207 kB) →.

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová,
riaditeľka školy