Middle Years Programme 0 — Application form

  1. Prihláška na štúdium na strednej škole (PDF — 946 kB)

Záujem uchádzača o medzinárodné vzdelávanie MYP 0 je potrebné vyznačiť v prihláške nasledovným spôsobom, v riadku č. 24 — uviesť MYP 0 a kód študijného odboru 7902J99: