Hľadanie šrobárskeho pokladu

Milí prváci!

V pondelok, utorok a stredu budúceho týždňa si pre vás členovia Žiackej školskej rady pripravili aktivity s názvom „Hľadanie šrobárskeho pokladu“.

Poradie tried a rozpis →