Milí žiaci,
dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční na školskom dvore Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach (v prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť zrealizuje prostredníctvom školského rozhlasu).

(pondelok)

 • 8:00 — príchod žiakov prvého ročníka do auly, rozdelenie prvákov do tried
 • 9:00 — slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, príhovory, kultúrny program
 • 9:45 — jedna triednická hodina, prihlasovanie žiakov na stravovanie v školskej jedálni

(utorok)

 • 8:00 — žiaci 1. a 2. ročníka — prvá až štvrtá vyučovacia hodina (do 11:35 hod.)
 • 8:50 — žiaci 3. a 4. ročníka — druhá až piata vyučovacia hodina (do 12:30 hod.)
 • Triednické hodiny — práce v triedach, BOZP, PO, vnútorný poriadok školy pre žiakov, informácie.
 • Preberanie učebníc:
  • 1. ročník — prvá až druhá vyučovacia hodina
  • 2. ročník — tretia až štvrtá vyučovacia hodina
 • Školská jedáleň v riadnom režime — od 11:30 hod. do 13:30 hod.

(streda)

 • 8:50 — žiaci 1. a 2. ročníka — druhá až piata vyučovacia hodina (do 12:30 hod.)
 • 8:00 — žiaci 3. a 4. ročníka — prvá až štvrtá vyučovacia hodina (do 11:35 hod.)
 • Triednické hodiny — práce v triedach, BOZP, PO, vnútorný poriadok školy pre žiakov, informácie.
 • Preberanie učebníc:
  • 3. ročník — prvá až druhá vyučovacia hodina
  • 4. ročník — tretia až štvrtá vyučovacia hodina
 • Školská jedáleň v riadnom režime — od 11:30 hod. do 13:30 hod.

od (štvrtok)

 • Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu vyučovacích hodín pre školský rok 2018/2019, ktorý bude 5. septembra 2018 zverejnený na informačnom portáli školy.
 • Školská jedáleň v riadnom režime — od 12:00 hod. do 14:40 hod.

V Košiciach, 28. augusta 2018
PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy