Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Geografia sa nachádza všade okolo nás a je našim sprievodcom v prírodnom-fyzickom svete. Školského kola olympiády sa zúčastnilo 31 žiakov zo všetkých ročníkov, ale pre mimoriadny záujem iba piati študenti z našej školy postúpili na krajské kolo v kategórii Z. Traja študenti, ktorí absolvovali školské kolo v náročnejšej kategórii A a B postúpili priamo do krajského kola pre vysokú úroveň spracovania svojich prác.

V krajskom kole v kategórii Z sa stal absolútnym víťazom Erik Eiben z 3.C. Úspešnými riešiteľmi bez postupového miesta sa stali Dominik Hatala (2.C), Sarah Jarková (4.E) a Ema Lola Škombárová (2.D).

V kategórii B sa na 2. mieste umiestnil Daniel Kalakay (3.C) a v kategórii A obsadila Martina Antalová (3.B) štvrté miesto a Martin Regenda (2.B) piate miesto.

Všetkým zúčastneným ďakujeme a postupujúcim blahoželáme.

Fotogaléria — Geografická olympiáda – krajské kolo