Geografická olympiáda kategórie Z — školské kolo sa skladá z jedného testu: 30 otázok, čas trvania 35 min.

Školské kolo bude prebiehať v stredu 5. februára 2020 od 14:30 do 16:00. Zaregistrovať sa bude možné v počítačovej učebni č. 78 od 13:30 do 14:30. Súťaž bude prebiehať na internetovej stránke www.zmaturuj.com.

Súťaží sa online na internete. Môžete súťažiť aj v domácom prostredí. Všetky úlohy sú na výber správnej odpovede z možností A, B, C, D, pričom práve jedna odpoveď je správna. Pri vypracovaní testu možno využiť všetky dostupné pomôcky (atlasy, knihy encyklopédie aj technické prostriedky vrátane internetu).

Zakázané je vzájomné napomáhanie, našepkávanie či cudzia výpomoc. O víťazovi a ďalších miestach v súťaži rozhoduje:

  • počet správne zodpovedaných otázok,
  • čas, ktorý súťažiaci využil na odoslanie odpovede.

Čas sa meria od začiatku riešenia testu automaticky. Do výsledkovej listiny nebudú zaradení súťažiaci, ktorí prekročia pri riešení 35 minút a odošlú test neskôr.

Svoj záujem nahláste p. p. Kurcinovej mailom (kurcinova@srobarka.sk), osobne alebo správou cez Edupage. Tešíme sa na vašu účasť.