Kde všade v každodennom živote sa stretávame s fyzikou? Vyjadri svoj názor fotkou!

Pravidlá:

  • odfoť fyzikálny jav, moment, úkaz, skutočnosť, s ktorou sa stretávame každodenne,
  • do súťaže môžeš prihlásiť max. 1 pôvodnú fotografiu,
  • fotografie budú zverejnené na školskom instagrame.

Čo sa hodnotí:

  • originalita a najlepšie zachytenie fyzikálneho javu.

Termín:

  • fotografie môžete zaslať do na palencarova@srobarka.sk,
  • do emailu uveďte meno autora, triedu a názov fotografie (aký fyzikálny jav zachytáva).

Cena za najlepšie 3 fotky:

  • 2 najlepší získavajú jednotku (dvojnásobná váha) — o výhercoch rozhodne predmetová komisia fyziky,
  • 1 špeciálna cena — prekvapenie — o výhercovi rozhodne študentské hlasovanie.

Plagát fotosúťaže