Filtrovaná voda na Šrobárke

V súčasnosti obsahuje pitná voda nadmerné množstvo chlóru či iných škodlivých látok pre naše telo. Pre zdravie našich profesorov a žiakov sme sa rozhodli zabezpečiť neškodnú vodu priamo z vodovodu.

Zakúpili sme prietokový filter, ktorý je umiestnený pri jedálni. Myslite ekologicky, nekupujte balené vody a pite „šrobovodu“.

Viac informácií o filtrovanej vode →