Festival vedy a techniky AMAVET

Súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl pre Košický a Prešovský kraj sa uskutoční dňa 18. októbra 2018 v čase od 9:30 do 13:00 hod. v budove Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5.

Viac informácií o festivale →