Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Súťažná prehliadka vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl pre Košický a Prešovský kraj sa uskutoční dňa 18. októbra 2018 v čase od 9:30 – 13:00 hod. v budove Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Jesenná 5.

Podujatie oslovilo aj nás, Šrobárčanov, a preto sa zúčastnia aj žiaci druhého a tretieho ročníka so zvýšeným záujmom o biológiu, fyziku a chémiu, aby načerpali inšpiráciu pre svoje vlastné vedecké projekty a mohli tak reprezentovať našu školu na ďalšom festivale.