V rámci prepojenia teoretických vedomostí z fyziky s praxou navštívili žiaci tried 2.B a 2.C koncom marca spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice, aby sa bližšie oboznámili s procesom ekologickej výroby a plynulej dodávky elektrickej energie a tepla do domácností a inštitúcií.

Počas exkurzie bola žiakom podrobne predstavená história spoločnosti, firemná kultúra, ako aj najnovšie technológie vo výrobe a distribúcii tepla a elektrickej energie. V rámci prehliadky vonkajšieho areálu sa žiaci dozvedeli všetko od vykurovania obrovskými kotlami až po generátory produkujúce elektrickú energiu. V priestoroch riadiaceho dispečingu získali žiaci predstavu o tom, ako sa riešia rôzne havarijné situácie a v chemickom laboratóriu si mohli vyskúšať analýzu tvrdosti vody, čím si nielen overili, ale aj prehĺbili svoje vedomosti o fyzikálnych vlastnostiach tejto vzácnej tekutiny, ktoré získali v škole na vyučovaní.

Ďakujeme spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice za možnosť vidieť na vlastné oči ako funguje tepláreň a oboznámenie s mechanizmami ekologickej výroby elektrickej energie a tepla v Košiciach.

Fotogaléria — Exkurzia v spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., závod Košice