Tím FIVEMUS sa Vám opäť ozýva! V našom predchádzajúcom príspevku sme Vás informovali o cieľoch a doterajších výsledkoch nášho projektu PBL výzvy. Ak si ho nezachytil, šup si ho prečítať.

Radi by sme Vám predstavili náš finálny produkt. Čo to je? No predsa stierka na školské tabule vo forme rukavice, vyrobenej z nepoužívaného kusu oblečenia a recyklovateľnej utierky. Tento náš nástroj na zabúdanie dokonca neprodukuje žiaden nerecyklovateľný odpad. Ako funguje? Jednoducho! Pohodlne navlečieš na ruku a smelo stieraš nepotrebný obsah z tabule.

Ďakujeme Vám za spätnú väzbu, ktorú ste nám zanechali hlasovaním za najpraktickejší tvar stierky. Napriek tomu, že sa výherkyňou dotazníka stala pôvodná drevená stierka, rozhodli sme sa pre rukavicu ako náš finálny produkt. Rozhodujúcimi faktormi boli totiž ekonomické dôvody a výroba.

Veríme, že náš produkt môže v blízkej budúcnosti nahradiť súčasné neekologické stierky a tým prispieť k zdravšiemu životnému prostrediu!


Sme tím FIVEMUS a radi by sme Vám predstavili náš projekt, ktorý je zapojený do PBL výzvy organizovanou spoločnosťou ESET. Našou úlohou bolo dospieť k záveru a vytvoreniu návrhu, ako minimalizovať negatívny alebo maximalizovať pozitívny vplyv v školskom prostredí.

Vďaka výsledkom nášho pozorovania sme sa rozhodli navrhnúť ekologickú stierku na školské tabule. Tie by nahradili doterajšie neekologické stierky, ktoré produkujú nerecyklovateľný odpad. Náš produkt je tiež nástroj na zabúdanie, vymazaním starého obsahu môžeme vytvoriť nový. Práve touto myšlienkou by sme charakterizovali náš cieľový produkt.

Prvotné návrhy mali podobu drevenej stierky s recyklovateľnou utierkou v stieracej časti. Po čase sme však prišli k zaujímavej variante — stieraca rukavica. Na jej výrobu sme použili recyklovateľnú utierku, ktorá funguje veľmi dobre. Aktuálne pracujeme na jej vylepšení.

Držte nám palce, aby sme túto strastiplnú cestu zvládli a spoločne prispeli k ekologickejšiemu školskému prostrediu. Budeme Vás informovať o ďalšom priebehu nášho projektu!