V pondelok 28. marca 2022 sme si na Šrobárke pripomenuli významný Deň učiteľov. Tento sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých povolanie je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetavosť úctu a poďakovanie.

Ani na našej škole to nebolo inak. Počas veľkej prestávky sa takmer celý pedagogický zbor zhromaždil v aule, kde naň netrpezlivo čakalo prekvapenie. Pre našich učiteľov bola pripravená ružička ako symbol vďaky a krátky valčík v sprievode klavíra. Pripravené bolo aj menšie občerstvenie — domáce koláčiky a kávička.

Členovia žiackej školskej rady ďakujú všetkým, ktorí sa do tohto prekvapenia zapojili, a vyjadrujú ešte raz vďaku našim pedagógom za všetko, čo pre nás počas celého roka robia.

Fotogaléria — Deň učiteľov na Šrobárke

Video — Deň učiteľov na Šrobárke