V piatok 7. februára 2020 Šrobárka opäť otvorila svoju bránu záujemcom o štúdium v školskom roku 2020/2021. Nádejným budúcim prvákom sa venovali učitelia rôznych predmetov, ktorí im ich zaujímavou formou sprístupnili a odpovedali na prípadné otázky. Žiaci mali aj možnosť otestovať si svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. O úspešný priebeh tohto vydareného dňa sa pričinili aj študenti, ktorí deviatakom pomáhali s orientáciou v škole a podľa záujmu ich sprevádzali na rôzne aktivity.

Keď sa popoludní zatvorili dvere za posledným žiakom, mohli sme spokojne skonštatovať, že Šrobárka má stále svoje miesto medzi poprednými košickými gymnáziami. Svedčí o tom fakt, že Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo takmer 500 žiakov základných škôl z Košíc a ich okolia. Tento záujem nás veľmi teší a za návštevu ďakujeme každému jednému žiakovi.

Fotogaléria — Deň otvorených dverí na Šrobárke 2020