Martin Mičuch obsadil skvelé 3. miesto v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike.

sa v SPŠ Jozefa Murgaša, Banská Bystrica uskutočnilo celoštátne kolo 40. ročníka súťaže ZENIT v elektronike. Našu školu reprezentoval Martin Mičuch v kategórii A určenej pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných škôl a vyhral oscilometer za 3. miesto.

Súťaž pozostáva z troch blokov: 1) teoretická časť, 2) úvod do praktickej časti — komplexný projekt v oblasti elektronika a 3) praktická časť.

V rámci teoretickej časti súťažiaci odpovedali na 30 otázok z oblasti elektroniky.

Téma 40. ročníka bola „Meranie neelektrických veličín“, v rámci tejto témy súťažiaci realizovali e stavať tzv. referenčný teplomer. Súťažiaci návrh realizovali na PC a následne preniesli návrh z počítača na plošnú dosku foto cestou. Dosku vyleptali a osadili plošný spoj súčiastkami podľa elektronickej schémy. Zhotovené zapojenie oživili.

Účasť v súťaži je mimoriadne prínosnou skúsenosťou, ktorá vytvára priestor na sebarealizáciu žiakov, aplikáciu ich vedomostí získaných vo vyučovacom procese a ukážku odborných teoretických a praktických zručností.

Fotogaléria — Celoslovenské kolo ZENIT v elektronike