V rámci prevencie „Bezpečnosť na školách“, navštívili naše gymnázium Mgr. Denisa Babiarová a Ing. Slavomír Soták z OR PZ Košice. Oboznámili žiakov 1. a 2. ročníka s krátkym videom v rámci stratégie ochrany tzv. „Mäkkých cieľov“: „Utekaj, schovaj sa a bojuj!“

Video opisuje odporúčané postupy riešenia situácií ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie detí a žiakov, vrátane mimoriadnych, núdzových a výnimočných „krízových“ situácií.

Po ukončení prevencie sa žiaci aktívne zapojili do diskusie.

Fotogaléria — Bezpečnosť na školách – „Utekaj, schovaj sa, bojuj!“