Oznamy 2019/2020

Oznamy za školský rok 

16. sep

2019

Rozvojový program: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Naša škola sa po prvý raz zapája do tohto programu v školskom roku 2019/2020.

Veríme, milí naši študenti, že vám poskytneme také podmienky, aby ste sa mohli zapojiť do tohto výnimočného programu, rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, a aby vám tento program prinášal radosť a dobrý pocit z vášho osobnostného napredovania.

Viac informácií o programe →

11. sep

2019

Exhibičná debata pre prvákov

Dňa 12. septembra 2019 bude pre žiakov prvého ročníka pripravená ukážková debata v aule.

Žiaci 1.A a 1.E triedy sa exhibičnej debaty zúčastnia počas tretej vyučovacej hodiny a žiaci 1.B, 1.C a 1.D počas štvrtej vyučovacej hodiny.

Po ukončení debát sa žiaci so záujmom o debatný klub budú môcť nezáväzne prihlásiť.

5. sep

2019

Rodičovské združenie pre prvý ročník

Vážení rodičia prvákov,
srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční hod. Triedne schôdze budú s triednymi učiteľmi v triedach.

24. aug

2019

Organizácia začiatku školského roka 2019/2020

Milí Šrobárčania,
dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2019 o 9:00 hod. na školskom dvore Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach.

Organizácia začiatku školského roka →

23. aug

2019

Harmonogram školského roka 2019/2020

Milí žiaci,
zverejnili sme harmonogram školského roka 2019/2020 — termíny dôležitých udalostí a združení rodičov, maturitnej skúšky, ale aj prázdnin.

Harmonogram školského roka →

20. aug

2019

FLEX štipendium

Milí žiaci prvého a druhého ročníka,
aj tento rok máte možnosť uchádzať sa o FLEX štipendium na ročný študijný pobyt v USA. Termín podania online prihlášky je 17. október 2019!

Zároveň môžete absolvovať informačné stretnutie priamo v Košiciach — 12. septembra 2019 o 16:00 hod. v centre InfoUSA, Štátna vedecká knižnica, Pribinova 1, Košice.

Viac informácií o programe →

5. aug

2019

Študentské slovo hľadá nových prispievateľov

Hľadáme nových prispievateľov, redaktorov, umelcov, nadšencov, fotografov alebo aj vizionárov, ktorí budú spoločne tvoriť obsah Študentského slova.

Neváhaj, ozvi sa nám a staň sa aj ty autorom jedného z najlepších (študentských) časopisov na Slovensku!

Viac informácií v kabinete NEJ (č. 89).