Akreditácia pre program Erasmus+ mládež (2022)

Projekt financovaný Európskou úniou

Číslo zmluvy 2022-1-SK01-KA121-SCH-000053982

Program
Erasmus+
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Typ akcie
Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore školského vzdelávania
Výzva
2022
Kolo
1 kolo
Začiatok projektu
01/06/2022
Koniec projektu
31/08/2023
Trvanie projektu (mesiace)
15 mesiacov

Individuálne mobility

Poľsko
Typ mobility
Job shadowing — pozorovanie pri práci
Účastníci mobility
Mgr. Emília Šolcová,
Mgr. Ingrid Melichová,
Mgr. Martina Fabriciová,
Mgr. Katarína Kňazovická
Dátum
24. január – 27. január 2023
Miesto
Poznań, Poľsko
Poskytovateľ
International School of Poznań
Obsah mobility
Job shadowing — návšteva školy spojená s konzultáciami a návštevami vyučovacích hodín
Výstup
  • prezentácia kurzu na pedagogickej porade,
  • diskusia o možnej implementácii niektorých postupov aplikovaných na ISP,
  • ponuka ďalej spolupracovať s partnerskou školou formou mailovej komunikácie (testy, know how) a výmenných pobytov.

Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, než stokrát počuť. Tak sme sa vybrali na Erasmus+ Job shadowing activity, aby sme videli, ako funguje IB Diploma Programme na International School of Poznań.

V zostave vyučujúcich K. Kňazovická, I. Melichová, E. Šolcová a M. Fabriciová sme strávili tri dni s učiteľmi a žiakmi medzinárodného programu. Videli sme žiakov pracovať na hodinách, počuli sme ich argumentovať v diskusiách, aj pripravovať sa na blížiace sa písomné testy. Nielen jazyková podobnosť, ale aj povahová blízkosť prispela k srdečnej atmosfére počas pracovných rozhovorov s riaditeľom školy, DP koordinátorkou, Erasmus+ koordinátorkou a učiteľmi jednotlivých predmetov. Výsledok tejto pracovnej cesty je veľmi povzbudzujúci. Videli sme fungovanie IB DP v každodennej praxi, veľa sme sa dozvedeli a získali sme výborné kontakty a partnera pre budúce Erasmus+ projekty. Vydarený Job shadowing! Dziękuję bardzo!


Poľsko
Typ mobility
Job shadowing — pozorovanie pri práci
Účastníci mobility
Mgr. Ivana Petrašovičová,
Mgr. Ingrid Melichová,
Mgr. Martina Hlinková,
Mgr. Marek Zvirinský, PhD.,
Mgr. Dana Kušnírová, PhD.
Dátum
24. apríl – 27. apríl 2023
Miesto
Krakow, Poľsko
Poskytovateľ
International School of Krakow
Obsah mobility
Job shadowing — návšteva školy spojená s konzultáciami a návštevami vyučovacích hodín
Výstup
  • prezentácia kurzu na pedagogickej porade,
  • diskusia o možnej implementácii niektorých postupov aplikovaných na ISP s kolegami z IB Faculty,
  • ponuka ďalej spolupracovať s partnerskou školou formou mailovej komunikácie (testy, know how) a výmenných pobytov.

O tom, že je lepšie raz vidieť než stokrát počuť sme sa mali možnosť presvedčiť v International School of Krakow, kde sme sa v zostave učiteľov p. Martina Hlinková, Dana Kušnírová, Ivana Petrašovičová, Ingrid Melichová a Marek Zvirinský zúčastnili na Job shadowing-u. Pozorovali sme kolegov a žiakov pri práci na hodinách v rámci IB Diploma Programme, s ktorým majú na tejto škole dlhoročné skúsenosti.

Ústretový prístup kolegov aj žiakov nás posmelil, aby sme sa pýtali a zistili čo najviac o tom, čo pre nich znamená IB DP, ktorý aj naše gymnázium ponúka od septembra 2023. Znamená kritické myslenie, správne otázky a rôznorodé odpovede, kultivovanú komunikáciu, toleranciu a rozšírené obzory, motiváciu, pochvalu a radosť z úspechu. Videli sme žiakov pracovať samostatne aj v teamoch, v triedach aj v lese za školou na hodine biológie, alebo aj pri cvičnom požiarnom poplachu. Priniesli sme si množstvo poznatkov, ktoré určite uplatníme aj u nás. Dziękuję bardzo, przyjaciele.


Česko
Typ mobility
Job shadowing — pozorovanie pri práci
Účastníci mobility
PaedDr. Zuzana Novotná,
Mgr. Ingrid Melichová,
Mgr. Lukáš Lukačín, PhD.
Dátum
4. jún – 8. jún 2023
Miesto
Praha, Česká republika
Poskytovateľ
Základná škola a gymnázium Nový PORG
Obsah mobility
Job shadowing — návšteva školy spojená s konzultáciami a návštevami vyučovacích hodín
Výstup
  • prezentácia kurzu na pedagogickej porade,
  • diskusia o možnej implementácii niektorých postupov aplikovaných na PORGu,
  • ponuka ďalej spolupracovať s partnerskou školou formou mailovej komunikácie (testy, know how) a výmenných pobytov.

Všetci veríme tomu, že sa máme učiť od skúsenejších. Ak máte okolo seba takých ľudí a sú ochotní sa o svoje skúsenosti podeliť, je to výborné a treba to využiť. Náš pobyt na Gymnáziu Nový PORG v Prahe — Krči, kde majú IB Diploma Programme od roku 2013, je pre nás takým miestom s takýmito ľuďmi.

V zostave PaedDr. Zuzana Novotná, Mgr. Lukáš Lukačín, PhD. a Mgr. Ingrid Melichová sme tu strávili mimoriadne užitočné dni s plným pracovným programom. Pán riaditeľ Karel Lemfeld a IB Coordinator Jason Kucker nám venovali hodiny svojho času, aby nám poradili a povzbudili nás v našom snažení o kvalitu pri poskytovaní náročného vzdelávacieho Diploma Programme.

Súčasťou tohto job shadowing-u boli aj návštevy na hodinách, kde sme sa presvedčili, že sme sa vydali správnou cestou a ideme dobrým smerom. Vidieť mladých ľudí, ktorí sa vedia pýtať, sú premýšľaví, otvorení vo svojich myšlienkach, rešpektujú iní názor, no stoja si za tým svojím, dokážu ho argumentačne obhájiť a vedia viesť pokojnú a konštruktívnu debatu, tak to je to, o čo tu ide, v tom je budúcnosť. Děkujeme Vám, přátelé. A snad zase někdy v budoucnu nashledanou.


Taliansko
Typ mobility
Kurzy a odborná príprava
Účastníci mobility
Mgr. Dana Starostová,
Mgr. Silvia Oravcová,
Mgr. Slavka Ilavská,
Mgr. Ingrid Melichová
Dátum
1. júl – 8. júl 2023
Miesto
Florencia, Taliansko
Poskytovateľ
ELA | Europass Teaching Academy
Obsah mobility
Pokročilé metódy a techniky pre učiteľov cudzích jazykov, ktoré sa orientujú na aktivitu samotných žiakov, podporujú ich iniciatívu, zvedavosť a rozvíjanie vyjadrovacích schopností v cudzom jazyku
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Kurz prebehol v priestoroch Europass Teacher Academy vo Florencii a jeho obsah je jednoznačne atraktívny pre moderné vzdelávanie. Počas pracovných aktivít sme sa pod vedením skúsenej lektorky, pani Shirley Corbin sústredili na metódy, ktoré sa orientujú na aktivitu samotných žiakov, podporujú ich iniciatívu, zvedavosť a rozvíjanie vyjadrovacích schopností v cudzom jazyku. Podľa presne stanoveného rozvrhu sme sa venovali metóde CLIL, Content Based Instructions (CBI) a Task Based Learning (TBL). Tieto a iné rôznorodé metódy sme si aj prakticky vyskúšali na práci vo dvojiciach alebo malých pracovných skupinách. Takto sme dokázali posúdiť, do akej miery a v akej podobe sú aplikovateľné v našom kontexte. Za mimoriadne obohacujúce považujeme množstvo online zdrojov, videí, nahrávok, odporúčaných filmov a tiež kreatívnych postupov, ktoré dokážu výrazne spestriť vyučovanie anglického jazyka a kultivovať už osvojené vedomosti vo vekovej kategórii 15 až 19 rokov. Na kurze sme spolupracovali s účastníkmi z iných krajín Európskej únie, s ktorými sme sa podelili o praktické pracovné skúsenosti z bežných dní. Mnoho sme mali spoločného, videli sme aj špecifiká súvisiace s odlišným vekom, prostredím či sociálnym postavením žiakov. Zhodli sme sa na tom, že najväčšiu výzvu jednoznačne predstavuje motivácia žiakov k získavaniu nových vedomostí a k ich prezentovaniu pred kolektívom. Možnosť porovnať školské systémy rôznych krajín, školy, ich vybavenie a postavenie učiteľa v spoločnosti považujeme tiež za veľmi cennú skúsenosť, ktorú nám tento pobyt poskytol.

Mimo vyučovacích hodín sme s nadšením trávili čas v uliciach, múzeách a galériách renesančnej Florencie. Stretli sme rôzne národy a národnosti sveta, pochytili pár výrazov z taliančiny a na výletoch spoznali ďalšie mestečká malebného Toskánska a príjemnú mentalitu miestnych.


Španielsko
Typ mobility
Kurzy a školenia
Účastník mobility
Mgr. Katarína Horváthová
Dátum
1. júl – 8. júl 2023
Miesto
Puerto de la Cruz, Tenerife, Španielsko
Poskytovateľ
FU International Academy, Tenerife, Spain
Obsah mobility
Intenzívny kurz španielskeho jazyka
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, správa na web

Cieľom mobility bol intenzívny jazykový kurz španielskeho jazyka za účelom zdokonalenia jazykovej úrovne každého účastníka.

Škola, ktorá tento kurz poskytla bola založení v roku 2000 a patrí k najlepším jazykovým školám na Kanárskych ostrovoch. Nachádza sa v pokojnej štvrti hneď vedľa známej botanickej záhrady. Svojim študentom ponúka kurzy španielskeho jazyka na všetkých úrovniach — od A1 až po B2 resp. C1-C2 rozdeľujúc ich na ďalších 48 podúrovní. Vynikajúci pedagogický zbor prispieva ku kvalitnej výuke aj vďaka veľmi príjemnej a vtipnej atmosfére, ktorá vládne na hodinách španielčiny. Ich systém učenia je založený na efektívnej komunikácii a kognitívnej gramatike s použitím vlastných didaktických materiálov. Počet študentov na hodinách nikdy nepresahuje 10, čo je tiež veľkým pozitívom pri učení sa cudzieho jazyka. Škola ponúka aj množstvo aktivít za účelom spoznania regiónu. Organizuje hodiny jogy, salsy, plážového volejbalu, či návštevu botanickej záhrady. Veľmi obľúbené sú aj hodiny surfovania. Kurz bol pre mňa veľkým prínosom. Zdokonalenie sa v cudzom jazyku, prehĺbenie kultúrnych znalostí prispeli k môjmu osobnému rozvoju, čo mi pomôže skvalitniť aj výuku španielskeho jazyka na mojich hodinách a pripraviť sa na štátnu jazykovú skúšku na úrovni C1.


Sicília
Typ mobility
Kurzy a odborná príprava
Účastník mobility
Mgr. Jana Geročová
Dátum
9. júl – 15. júl 2023
Miesto
Palermo, Sicília
Poskytovateľ
ELA | Erasmus Learning Academy
Obsah mobility
Implementácia nových aplikácií a webových platforiem v tvorbe učebných plánov, používanie sociálnych médií vo vyučovacom procese
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Technológie a online nástroje zohrávajú dôležitú úlohu vo vyučovacom procese. Nemôžeme ich ignorovať alebo používať iba mimo tradičných hodín. V Palerme sa v rámci programu Erasmus+ konal kurz „Making the most of new technologies, apps and social media in the classroom“, na ktorom sa zúčastnili participanti z niekoľkých krajín EÚ. Spoločne sme sa od pondelka do piatku zúčastňovali vyučovania v oblasti používania nových nástrojov vo vyučovaní. Využívali sme kolaboratívne projekty, dizajnovanie multimediálneho obsahu v predmete a formatívne hodnotenie týchto inovatívnych prístupov. Editovali sme obrázky, videá, pripravovali obsah webstránok. Pracovali sme individuálne a v skupinách. Hodnotili sme si vzájomne svoje projektové práce, podelili sme sa o svoje skúsenosti. V sobotu sme mali spoločné popoludnie, počas ktorého bolo udeľovanie certifikátov.


Francúzsko
Typ mobility
Kurzy a odborná príprava
Účastník mobility
Mgr. Ivana Petrašovičová
Dátum
10. júl – 14. júl 2023
Miesto
Nice, Francúzsko
Poskytovateľ
Ateliers France langue, 65 Bd Auguste Raynaud, Nice
Obsah mobility
Rozvíjanie pedagogických zručností vo vyučovaní francúzskeho jazyka v kontexte zručnosti písania, čítania, počúvania a rozprávania a medzikultúrna výmena medzi vyučujúcimi v rámci EÚ
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade a webovej stránke školy, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Cieľom tohto kurzu bolo rozvíjať jazykové a vzdelávacie zručnosti u vyučujúcich, navzájom sa medzikultúrne inšpirovať, obohatiť vedomosti o kultúrne a historické poznatky z oblasti Azúrového pobrežia a južnej časti Francúzka a získať a zdieľať autentický materiál a nápady na online a offline zdroje. Vďaka kurzu som la možnosť pozrieť sa inou optikou na vyučovacie metódy a prístupy k rovnakej cieľovej a vekovej skupine. Zaujímavá bola medzikulúrna výmena a sieťovanie medzi vyučujúcimi z rôznych krajín a striedanie vyučujúcich podľa tém a zamerania. Kurz bol spestrený ochutnávkou lokálnych syrov spolu s výkladom o lokálnych tradíciách a zvyklostiach. V kurze by som privítala viac aktivizujúcich metód, prác v dvojiciach, v skupine, menej frontálna výučba a menej gramatických a viac didaktických vstupov.


Cyprus
Typ mobility
Kurzy a školenia
Účastníci mobility
Mgr. Daniela Siváková,
RNDr. Monika Trebuňová
Dátum
16. júl – 29. júl 2023
Miesto
Limassol, Cyprus
Poskytovateľ
English Summer School of Cyprus
Obsah mobility
Intenzívny kurz anglického jazyka
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, správa na web

V rámci kurzu ANJ nám lektorka denne pripravovala rôzne pracovné listy s témami, ktoré sme postupne preberali a ku každej téme boli dané otázky/Question (Island — Cyprus, Volleyball Time, Jobs, Sport/Activities, Types of film. Venovali sme sa konverzačným témam (Talking about Movies, Countries and nationalities. Súčasťou vyučovania boli aj Grammar Activity (Prepositions, Present simple, Present continuous, Pronouns, Past simple, Past continuous) a záverečný konverzačný výstup spojený s prezentáciou svojej krajiny (Vysoké Tatry: High Tatras, Tradície Slovenska — Traditions of Slovakia). Samotný jazykový kurz hodnotíme veľmi pozitívne vo všetkých aspektoch, pretože sme si precvičili písanie, čítanie, počúvanie, ako aj samotnú konverzáciu. Táto skúsenosť nás obohatila a motivovala ďalej sa zdokonaľovať v učení ANJ.


Cyprus
Typ mobility
Kurzy a školenia
Účastníci mobility
Mgr. Dana Bugorčíková,
Mgr. Emília Šolcová,
PaedDr. Zuzana Novotná,
Mgr. Martina Fabriciová,
Mgr. Martina Hlinková
Dátum
7. august – 18. august 2023
Miesto
Limassol, Cyprus
Poskytovateľ
English Summer School of Cyprus
Obsah mobility
Intenzívny kurz anglického jazyka
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, správa na web, otvorená hodina IB v ANJ

Naša zahraničná mobilita Erasmus+ bola zameraná na učenie sa angličtiny a spoznanie krajiny a kultúry. Doobeda sme sa venovali väčšinou práve výučbe gramatiky, obohateniu slovnej zásoby, učeniu výslovnosti. Diskutovalo sa na rozličné témy, vzájomne sme si vymieňali skúsenosti a vedomosti s účastníkmi z iných krajín a na záver každý účastník kurzu prezentoval určitú tému. Motiváciou zúčastniť sa tohto jazykového kurzu pre nás bolo zlepšenie sociálnej, jazykovej a kultúrnej kompetencie, získať nové kontakty, praktické zručnosti pre svoju profesiu a motiváciu do ďalšej práce a zlepšovaniu jazykových zručností. Tieto ciele sme naplnili a v rámci pobytu sme vo voľnom čase spoznali krásne zákutia ostrova, miestnu kultúru a zaujímavých ľudí.


Španielsko
Typ mobility
Kurzy a odborná príprava
Účastníci mobility
Mgr. Ingrid Palenčárová,
Mgr. Veronika Polomská,
Mgr. Zuzana Trnková,
Mgr. Marek Zvirinský, PhD.
Dátum
20. august – 26. august 2023
Miesto
Tenerife, Španielsko
Poskytovateľ
ELA
Obsah mobility
Výučba v prírode a zážitkové vzdelávanie (Outdoor learning and adventure education)
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade a webovej stránke školy, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Cieľom tohto kurzu bolo poskytnúť nástroje, nápady a osvedčené postupy, ako aj praktické skúsenosti a poznatky z prvej ruky o tom, ako podporiť vzdelávanie v prírode.

Naučili sme sa navrhovať, plánovať a poskytovať inšpiratívne vzdelávacie aktivity v prírode.

Nezávisle od toho, aká je konkrétna forma, outdoorové vzdelávanie prináša množstvo benefitov do ľudského života a rozvoja osobnosti žiakov. Zistili sme, že aktivity vonku zlepšujú komunikačné schopnosti detí a podnecujú deti pracovať v skupinkách, riešiť problémy a viesť diskusie. Zároveň upevňuje vzťah k okoliu, prírode a životnému prostrediu. Učenie vo vonkajšom prostredí totiž nie je len zábavnejšie a inovatívne, ale pomáha deťom dlhšie sa sústrediť po návrate do triedy.

Absolvovaný kurz bol pre nás veľkým prínosom. Nadobudnuté znalosti a zručnosti vieme ľahko implementovať do našich vzdelávacích programov. Vyjsť s deťmi von je niečo, čo môže urobiť hociktorý učiteľ a svoje vyučovacie ciele môže naplniť rovnako ako pri vyučovaní v triede. Ukazuje sa, že deťom príroda tak veľmi chýba, že aj malý kúsok zelene pri škole im dokáže výrazne pomôcť. Učenie vonku v porovnaní s bežným vyučovaním v triede zvyšuje záujem o daný predmet, podporuje ich vnútornú motiváciu a napomáha dlhšie uchovávať získané informácie. Veríme, že práve pobyt vonku môže byť tým správnym prostriedkom, ktorý dokáže u detí zvýšiť kapacitu prijímania nových informácií.

Zdokonalenie sa v outdoorových aktivitách prispelo aj k nášmu osobnému rozvoju.


Skupinové mobility

Litva

Náš projekt Erasmus+ o židovskej histórii a kultúre pokračoval posledným stretnutím v tomto školskom roku. Od 1. mája do 6. mája 2023 sme spolu s nemeckou školou zo Saalfeldu navštívili našich projektových partnerov z Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija v meste Klaipéda v Litve.

Na stretnutí sme sa veľa dozvedeli o histórii židovského osídlenia v Litve, ktoré siaha do 14. storočia. Krajina sa v priebehu ďalších storočí stala dôležitým strediskom židovskej komunity a pred začiatkom druhej svetovej tu žilo 154 00 Židov.

Krajina si prešla sovietskou a nemeckou okupáciou, čo zásadne ovplyvnilo priebeh genocídy židovských obyvateľov v tejto oblasti. Prejavy antisemitizmu mali väčšinou ekonomický podtext.

V programe nášho projektového stretnutia nechýbali exkurzie do miest Kretinga, Darbėnai a Palanga, ktoré sú späté so židovskou históriou. V meste Klaipéda sme navštívili Haus der Juden a tragické osudy nám pripomínali Stolpersteine — kamene zmiznutých a pamätné tabule.

Projekty Erasmus+ otvárajú nové pohľady, vytvárajú nezabudnuteľné priateľstvá, zážitky a skúsenosti a zlepšujú jazykové zručnosti.

Erasmus+ project meeting in Lithuania

Our Erasmus+ project on Jewish history and culture continued with the last meeting of this school year. From 1 to 6 May 2023, students and teachers from our school and the German school in Saalfeld visited our project partners from Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazija in the city of Klaipėda in Lithuania.

During the meeting, we learnt a lot about the history of the Jewish settlement in Lithuania, which dates back to the 14th century. Over the following centuries, the country became an important centre of the Jewish community, and before the beginning of the Second World War, 154,000 Jews lived here.

The country went through Soviet and German occupation, which fundamentally influenced the course of the genocide of the Jewish population in this area. Manifestations of anti-Semitism mostly had an economic undertone.

The programme of our project meeting included excursions to the cities of Kretinga, Darbėnai and Palanga, which are linked with Jewish history. In the city of Klaipėda, we visited the Haus der Juden and the Stolpersteine—stones of the disappeared—and memorial plaques reminded us of the tragic fates.

Erasmus+ projects open new perspectives, create unforgettable friendships and experiences, and improve language skills.


Slovensko

V dňoch 19. – 24. marca 2023 sa v Košiciach uskutočnilo druhé stretnutie v rámci projektu Erasmus+. Zúčastnili sa ho žiaci a učitelia z Nemecka, Litvy a Slovenska. Žiaci z partnerských škôl boli ubytovaní v hostiteľských rodinách. Pre našich hostí sme pripravili zaujímavý program, ktorom nechýbala prehliadka Košíc, Prešova a návšteva Vysokých Tatier.

Naďalej sme však pokračovali v hlavnej téme nášho projektu Po stopách židovskej histórie v Európe V košickej synagóge sme si s pani Jankou Teššerovou pripomenuli tragický osud židovskej komunity v našom meste počas druhej svetovej vojny a postavu maliarskeho génia Ľudovíta Felda. Na Alžbetinej ulici nás zase zaujal výnimočný projekt pamätných kameňov Stolpersteine, ktoré sú tam uložené ako nenápadná spomienka pred domom obetí nacistov.

V Prešove sme navštívili jednu z najkrajších ortodoxných synagóg a vypočuli si veľa zaujímavostí o židovskom náboženstve. Pred synagógou sme si pri pamätníku uctili tisícky obetí holokaustu z Prešova a okolia.

Poslednou zastávkou bola železničná stanica v Poprade. Práve odtiaľ bol 25. marca 1942 vypravený prvý transport s mladými židovskými dievčatami do vyhladzovacieho tábora v poľskom Osvienčime. Deportáciu ich prežilo len niekoľko, väčšina zahynula.

Len desaťročia nás delia od obdobia, kedy boli ľudia zabíjaní v koncentračných táboroch. Všetko to začalo slovami a končilo fyzickou likvidáciou. Ak nechceme, aby sa tragická história zopakovala, postačí nešíriť nenávisť a nepodceňovať váhu slov. Je lepšie sa z histórie poučiť, ako ju opakovať.

Erasmus+ Project Meeting in Košice

From 19 to 24 March 2023, the second meeting within the Erasmus+ project took place in Košice. It was attended by students and teachers from Germany, Lithuania, and Slovakia. The students from partner schools were accommodated in host families. We prepared an interesting programme for our guests, which included tours of Košice and Prešov and a trip to the High Tatras.

We continued with the main theme of our project: In the Footsteps of Jewish History in Europe. In the Košice Synagogue, we remembered the tragic fate of the Jewish community in our city during the Second World War and the genius painter Ľudovít Feld with Mrs Janka Teššerová. On Alžbetina Street, the extraordinary project of the “Stolpersteine” memorial stones, which were laid there as an inconspicuous memorial in front of the house of Nazi victims, caught our attention.

In Prešov, we visited one of the most beautiful Orthodox synagogues and found out many interesting facts about the Jewish religion. At the memorial in front of the synagogue, we honoured the thousands of Holocaust victims from Prešov and its surrounding area.

Our last stop was the railway station in Poprad. It was from there that on 25 March 1942 the first transport with young Jewish girls was sent to the extermination camp in Auschwitz, Poland. Only few survived the deportation, the majority perished.

Only decades have passed since the time when people were killed in concentration camps. It all started with words and ended with physical annihilation. If we do not want the tragic history to repeat itself, it is enough not to spread hate and not to underestimate the power of words. It is better to learn from history than to repeat it.


Nemecko

V dňoch 4. – 9. decembra 2022 sa v nemeckom Saalfelde uskutočnilo prvé projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+: Po stopách židovskej histórie v Európe. Zúčastnili sa ho žiaci a učitelia z Nemecka, Litvy a Slovenska.

Čoraz častejšie sa v našej spoločnosti stretávame s antisemitskými postojmi. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre projekt, v ktorom sme sa zamerali na skúmanie židovskej histórie. Takýmto spôsobom totiž možno čeliť antisemitizmu a diskriminácii.

V našom programe nechýbala návšteva miest, ktoré súviseli so židovskou minulosťou regiónu. Dozvedeli sme sa o tragických osudoch židovských rodín priamo v Saalfelde. Pripomínajú nám ich pamätné mosadzné kocky Stolpersteine.

V Erfurte sme navštívili Starú synagógu, ktorá pochádza z 11. storočia. Je tu vystavený tzv. Erfurtský poklad a množstvo cenných rukopisov, ktoré vypovedajú o živote židovskej obce v stredoveku.

O holokauste sme sa počas stretnutia dozvedeli mnoho faktov, ale najviac emócií v nás určite vyvolala návšteva koncentračného tábora Buchenwald. Tu sme videli všetky tie miesta, ktoré sú dodnes synonymom krutosti.

Weimar, mesto Goetheho a Schillera, nás privítalo vianočnou atmosférou a vďaka našim partnerom sme sa čo-to dozvedeli o histórii mesta.

Počas celého projektového týždňa sme si posilňovali vedomie, že judaizmus je dôležitou súčasťou našej minulosti i súčasnosti.

Zároveň sme si zlepšovali digitálne a jazykové zručnosti, spoznávali zvyky a tradície hostiteľských rodín a užívali si krásnu vianočnú atmosféru nemeckých miest.

Erasmus+: Exploring Jewish History in Europe

From 4 to 9 December 2022, the first project meeting was held in Saalfeld, Germany, as part of the Erasmus+ project titled “Exploring Jewish History in Europe”. It was attended by students and teachers from Germany, Lithuania, and Slovakia.

In our society, we encounter anti-Semitic attitudes more and more often. For this reason, we decided on a project in which we would focus on the study of Jewish history. We believe this is how anti-Semitism and discrimination can be challenged.

Our programme included a visit to places connected with the region’s Jewish past. We learnt about the tragic fates of Jewish families in Saalfeld itself. These families are remembered through commemorative brass cubes called Stolpersteine.

In Erfurt, we visited the Old Synagogue, which dates back to the 11th century. The so-called Erfurt Treasure is on display here, along with a number of valuable manuscripts which tell us about the life of the Jewish community in the Middle Ages.

We learnt many facts about the Holocaust during the meeting, but the visit to the Buchenwald concentration camp certainly evoked the most emotions in us. Here we saw all the places that, to this day, are synonymous with cruelty.

Weimar, the city of Goethe and Schiller, welcomed us with a Christmas atmosphere, and thanks to our partners we learnt something about the history of the city.

Throughout the entire project week, we strengthened our awareness of Judaism as an important part of our past and present. At the same time, we improved our digital and language skills, got to know the customs and traditions of the host families, and enjoyed the beautiful Christmas atmosphere of German cities.


Rakúsko (Eljub — Europäische Jugendbegegnungen)

V tomto roku sa naša škola zapojila do európskeho projektu „eljub“ (Europäische Jugendbegegnungen — Európske mládežnícke výmeny). Tieto stretnutia v meste Krems an der Donau v Rakúsku sú venované živej medzikultúrnej výmene mladých ľudí. Európsky parlament udelil projektu v roku 2021 Cenu európskeho občana.

Stretnutia eljub E-Book Woche sa prvý júlový týždeň zúčastnili tri dievčatá z 3.D (DSD-skupina). Spolu so študentami z iných krajín (Poľsko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Albánsko, Rumunsko a Bulharsko) sa podieľali na zhotovení online knihy. Okrem workshopov o aktuálnych témach mohli objavovať krásy okolia. Spoločne zavítali do mestečka Dürnstein, kde bol väznený anglický kráľ Richard Levie srdce, či do údolia Wachau, ktoré je zaradené do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Celým údolím preteká rieka Dunaj, ktorá vytvára krásne scenérie. V programe nechýbala návšteva elektrárne, kina či spoločné varenie. Projektovým jazykom bola nemčina, čo prispelo k zlepšeniu jazykových kompetencií všetkých zúčastnených študentov.

In diesem Jahr war unsere Schule ein Teil des europäischen Projekts „eljub“ (Europäische Jugendbegegnungen). Diese Treffen in der Stadt Krems an der Donau in Niederösterreich orientieren sich an den lebendigen interkulturellen Austausch von Jugendlichen. Dieses Projekt wurde im Jahr 2021 von dem Europäischen Parlament mit dem Europäischen Bürgerpreis ausgezeichnet.

Am eljub — Treffen E-Book Woche nahmen in der ersten Juliwoche drei Mädchen aus der Klasse 3.D (DSD – Gruppe) teil. Zusammen mit den Studenten aus den anderen Ländern (Polen, Tschechien, Ungarn, Österreich, Deutschland, Albanien, Rumänien und Bulgarien) beteiligten sie sich an der Arbeit an dem online Buch. Die Workshops über die aktuellen Themen wurden durch Ausflüge in die nähere Umgebung ergänzt. Sie besichtigten das Städtchen Dürnstein, wo einst der englische König Richard Löwenherz gefangen gehalten wurde, wie auch das Tal Wachau, das zum Weltkulturerbe Unesco gehört. Durch das ganze Tal fließt der Fluss Donau, der mit der Zeit wunderschöne malerische Landschaften geschaffen hat. Das Programm umfasste auch einen Besuch im Elektrokraftwerk, im Kino oder das gemeinsame Kochen. Da die Projektsprache Deutsch war, hat es in großem Maße zur Verbesserung der Sprachkenntnisse der teilgenommenen Studenten beigetragen.