Akreditácia pre program Erasmus+ mládež (2021)

Projekt financovaný Európskou úniou

Číslo zmluvy 2021-1-SK01-KA121-SCH-000003322

Program
Erasmus+
Kľúčová akcia
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Typ akcie
Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore školského vzdelávania
Výzva
2021
Kolo
1 kolo
Začiatok projektu
01/09/2021
Koniec projektu
30/11/2022
Trvanie projektu (mesiace)
15 mesiacov

Mobility

Taliansko
Typ mobility
Kurzy a odborná príprava
Účastník mobility
Mgr. Jana Geročová
Dátum
26. jún – 2. júl 2022
Miesto
Bologna, Taliansko
Poskytovateľ
ELA | Erasmus Learning Academy
Obsah mobility
Implementácia vzdelávania vo vonkajšom prostredí (outdoor) prostredníctvom nových technológií, prepojenie edukačno-mentorských schopností s ich aplikáciou v reálnom geografickom prostredí
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Malta
Typ mobility
Kurzy a odborná príprava
Účastníci mobility
Mgr. Ingrid Melichová,
Mgr. Emília Šolcová,
Mgr. Martina Fabriciová
Dátum
1. august – 12. august 2022
Miesto
Malta
Poskytovateľ
Link School of English, Swieqi, Malta
Obsah mobility
Jazykové kurzy ANJ — zlepšenie jazykových kompetencií, metodológia vyučovania cudzích jazykov, metóda CLIL
Výstup
Prezentácia kurzu na pedagogickej porade, otvorená hodina, rozhovory s vedením školy a s vedúcimi PK

Poľsko
Typ mobility
Job shadowing — pozorovanie pri práci
Účastníci mobility
Mgr. Dana Starostová,
Mgr. Jana Geročová,
Mgr. Lukáš Lukačín, PhD.
Dátum
25. október – 27. október 2022
Miesto
Krakow, Poľsko
Poskytovateľ
International School of Krakow
Obsah mobility
Job shadowing — návšteva školy spojená s konzultáciami a návštevami vyučovacích hodín
Výstup
  • prezentácia kurzu na pedagogickej porade,
  • diskusia o možnej implementácii niektorých postupov aplikovaných na ISP s kolegami z IB Faculty,
  • ponuka ďalej spolupracovať s partnerskou školou formou mailovej komunikácie (testy, know how) a výmenných pobytov.

Medzinárodný školský projekt International Baccalaureate (IB) je ambicióznym projektom našej školy, ktorý umožní študentom od budúceho školského roka ukončovať štúdium medzinárodnou maturitou. Tá im otvorí dvere na takmer všetky univerzity sveta a zdokonalí ich vedomosti a schopnosti prežitia v globálnom svete.

K zvyšovaniu úrovne pripravenosti na tento projekt využila naša škola program Erasmus+ a vyslala našich učiteľov na tzv. jobshadowing do Krakowa na International school of Krakow (ISK). Na tejto služobnej ceste boli Dana Starostová, Jana Geročová a Lukáš Lukačín, učitelia našej školy, od 25. do 27. októbra 2022. ISK je medzinárodná škola, v ktorej funguje IB Diploma Programme už takmer 20 rokov. Skúsenosti a medzinárodný prehľad učiteľov na ISK boli zárukou vysokej úrovne tejto inštitúcie, ktorá motivovala a inšpirovala našich učiteľov v mnohých oblastiach. Rozdielny denný školský režim, nastavenie školských projektov, odlišný prístup vo výučbe a kreatívne prostredie školy im ukázali iný spôsob fungovania medzinárodnej školy.

IB Diploma Programme je budúcnosťou Šrobárky a ním sa naša škola dostane medzi prestížne medzinárodné školy. Aby sa naši budúci študenti vzdelávali na vysokej odbornej úrovni, musia sa aj učitelia zdokonaľovať vo vyučovacom procese. A k tomu výrazne prispel pobyt na International school of Krakow v programe Erasmus+.

Prínosom tejto mobility, ako aj celého projektu, bola návšteva samotného mesta Krakow, ktoré ponúklo množstvo zaujímavých miest na inšpiráciu.