Via Litera — získali sme dve 3. miesta

Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Rotary klubom organizovali 3. ročník literárnej súťaže Via Litera. Súťaž je venovaná pamiatke Petra Raševa, významnej osobnosti košickej kultúry. Tohtoročná téma Prečo som tu? zaujala aj našich študentov, Ema Lola Škombárová získala 3. miesto v kategórii poézia a taktiež 3. miesto v kategórii próza si odniesla Miroslava Pástorová z 1.A triedy. Ocenené boli aj naše pani profesorky Mgr. Alena Palírová, Mgr. Jana Labunová a Mgr. Veronika Polomská. Už teraz sa tešíme na 4. ročník!

V celoslovenskej súťaži Zlatá klapka sme získali tri TOP nominácie

Takmer 150 prihlásených žiakov z 26 škôl sa súťažilo 12. ročníka celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže s názvom Zlatá klapka, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a jej organizátorom je ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave.

Žiaci krúžku Vtedy na Šrobárke získali v kategórii Spravodajstvo a publicistika (15 – 19) 1. miesto za príspevok Kalamajky, ktoré pripravili Daniela Šolcová a Arian Tahzib. Čestné uznanie získala Diana Kráľová za príspevok Noc na Šrobárke.

V kategórii Krátky hraný film bol nominovaný príspevok Sapere Aude, ktorý pripravili Mikuláš Marko a Daniela Šolcová pod vedením Mgr. Aleny Palírovej. Medzi navrhovanými príspevkami bol aj krátky film Mice advice z autorskej dielne Matúš Sisol, Jakub Harvan, Patrik Matyáš a Vladimír Kundracik.

Členmi poroty boli Aneta Parišková, Patrik Pašš, Anton Szomolányi, Zora Hudíková a predsedníčkou poroty bola Petra Kolevská.

Marec bol veľmi úspešným mesiacom aj pre našich SOČ-károv

Najskôr si 7 odborných komisií vypočulo 23 obhajob skvelých prác SOČ. Najlepších 14 z nich potom postúpilo do Krajskej prehliadky, kde nás naozaj znamenite reprezentovali. Svedčia o tom aj výsledky: dve prvé miesta a dve tretie miesta.

Na treťom mieste sa umiestnili Bronislava Najvirtová (III.D) s prácou Uchovávanie ľudových tradícií v banských obciach Dolného Spiša a Viktória Bukatová (III.E) s prácou Mikroorganizmy v našich životoch.

Na prvom mieste, s postupom na Celoštátnu prehliadku, sa umiestnili Alexandra Piatková (III.C) s prácou Vplyv emocionálnej regulácie na prokrastináciu študentov stredných škôl a Samuel Juhász (IB DP1) s prácou Medzi mestom a vidiekom: Suburbanizácia a urbanizácia v meste Košice a jeho okolí so zameraním na obec Paňovce.

Srdečne blahoželáme všetkým reprezentantom a postupujúcim držíme palce.

Hviezdoslavov Kubín 2024 — okresné kolo — máme 1. a 2. miesto

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou na Slovensku, ktorej cieľom je prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu.

V okresnom kole jubilejného 70. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa konalo , sa stretlo množstvo skvelých recitátorov. Šrobárku na tomto podujatí úspešne reprezentovali Diana Pavlíková z 2.B a Eliška Knižková z 2.A.

Dievčatá predviedli skvelý výkon, za ktorý v umeleckom prednese poézie získala Dianka úžasné 1. miesto a v umeleckom prednese prózy obsadila Eliška skvelé 2. miesto s návrhom na postup.

Obom našim recitátorkám SRDEČNE BLAHOŽELÁME a zároveň im DRŽÍME PALCE v krajskom kole, ktoré sa uskutoční začiatkom mája v Michalovciach.

Okresné kolo Biblickej olympiády — získali sme 3. miesto

Biblia je najčítanejšou knihou sveta a stále priťahuje svojím posolstvom. Dňa sa uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády.

Našu školu úspešne reprezentovali Eliška Vilimová (I.D), Dávid Kristián Kremler (III.A), Michaela Martinisková (IB DP1) a v silnej konkurencii obsadili krásne 3. miesto. Našim biblistom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Zlato v stolnom tenise

V dňoch a sa konalo regionálne kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat. Oba naše tímy si po vysiľujúcich zápasoch zaslúžene odnášajú zlatú medailu a zabezpečili si tak postup na krajskú športovú olympiádu.

Naše gymnázium reprezentovali: Simona Ivančáková (4.C), Katarína Šucová (4.A), Daniela Hrabovská (4.A), Martin Marko (1.A), Hugo Bačo (2.A) a Michal Kostelník (2.C). Srdečne blahoželáme!

Oslava Dňa pí

Po roku sme si opäť pripomenuli výnimočný Deň pí. Tak ako je tradíciou základ osláv tvorila Pie competition podporená aktivitami a súťažami počas celého dňa. Celkové poradie tried je nasledovné: 1. miesto — 3.B, 2. miesto — 3.C a tretie miesto — 2.A. Blahoželáme!

Lieč – športuj – kvízuj (LEŠKA) 2024 — získali sme 1. miesto

Vo štvrtok sa tím nášho školského parlamentu, v zložení Nina Hažlinská, Maroš Dudra, Michal Kopčo a Lukáš Džadžovský, zúčastnil súťaže LEŠKA — lieč, športuj a kvízuj. Súčasťou bola prvá pomoc, kvíz z jednotlivých oblastí košického kraja a nakoniec prekážková dráha. V náročnej konkurencii 33 škôl obsadili krásne prvé miesto. Blahoželáme!

Debata ako cesta k porozumeniu

Jugend debattiert international je súťaž v debate pre mladých ľudí, ktorá sa koná na medzinárodnej úrovni. Je zameraná na podporu zručností argumentácii a kritickom myslení a je skvelou príležitosťou pre mladých ľudí z rôznych krajín stretnúť sa, zdieľať názory a rozvíjať svoje komunikačné zručnosti.

sa na našej škole konalo východoslovenské finále tejto súťaže. Témou debaty bola téza „Sollen Schūlerinnen und Schūler an slowakischen Gymnasien alle Schulfächer selber wählen dürfen?“ („Mali by mať žiaci na slovenských gymnáziách možnosť sami si vyberať všetky školské predmety?“)

Našu školu úspešne reprezentovali Anna Rajczyová a Lucia Jenčová z 3.C (DSD-trieda). Lucia sa umiestnila na 4. mieste a Anna si v tvrdej konkurencii vybojovala postup na celoslovenské finále do Bratislavy. Srdečne blahoželáme a držíme jej palce!

Jugend debattiert in Europa ist ein Debattierwettbewerb auf Deutsch für junge Menschen, der auf internationaler Ebene stattfindet. Er zielt darauf ab, die Fähigkeiten in Argumentation und kritischem Denken zu fördern und ist eine großartige Gelegenheit für junge Menschen aus verschiedenen Ländern, sich zu treffen, Meinungen auszutauschen und ihre kommunikativen Fähigkeiten zu entwickeln.

Am fand das Ostslowakische Schulverbundfinale dieses Wettbewerbs an unserer Schule statt. Das Thema der diesjährigen Debatte lautete: „Sollen Schülerinnen und Schüler an slowakischen Gymnasien alle Schulfächer selber wählen dürfen?“

Unsere Schule wurde erfolgreich von Anna Rajczyová und Lucia Jenčová aus der Klasse 3.C (DSD-Klasse) vertreten. Lucia erreichte den 4. Platz und Anna sicherte sich trotz harter Konkurrenz einen Platz im nationalen Halbfinale im Juni in Bratislava. Herzlichen Glückwunsch!

Dejepisná súťaž českých a slovenských gymnázií — krajské kolo — 3. miesto

Naša škola každoročne organizuje krajské kolo dejepisnej súťaže, v ktorej si trojčlenné tímy gymnázií Košického kraja merajú sily vo svojich vedomostiach v histórii 20. storočia. Tohtoročná téma bola Európske dejiny 1975 – 2000.

Našu školu reprezentovali Tomáš Polomský (1.B), Adam Lorinc (2.E) a Daniela Némethová (3.A). Celkovo sa umiestnili na 3. mieste. Blahoželáme.

Obrázky z prvorepublikových Košíc: hotely, reštaurácie a obchody

Usmiata a zanietená učiteľka a historička, naša kolegynka Danka Kušnírová, je okrem iného aj spisovateľkou. Prezentáciu knihy Obrázky z prvorepublikových Košíc: hotely, reštaurácie a obchody, ktorú napísala spolu s Dušanom Bérešom, mala vo Východoslovenskom múzeu .

Okrem „pokrstenia“ knihy autori sprostredkovali hosťom mnoho zaujímavosti, na ktoré narazili pri svojom výskume. Dozvedeli sme sa veľa nového o našej regionálnej histórii aj o stavbách a prevádzkach, okolo ktorých denne chodíme a ani nevieme, čo všetko ukrývajú. Hoci Danku Kušnírovú stretávame na našich chodbách každý deň, poctivo sme sa postavili do radu čakateľov na autogram a užili si slávnostnú atmosféru v prostredí nadšencov histórie.

Geografická olympiáda – krajské kolo

V sa na Ústave Prírodovedeckej fakulty UPJŠ uskutočnilo krajské kolo geografickej olympiády. Naša škola mala zastúpenie v každej kategórii. Všetci zúčastnení sa stali úspešnými riešiteľmi.

Najlepšie sa umiestnila Tímea Kováčová z 2.E (5. miesto), ktorá obhajovala prácu o živote málo početných národoch v Etiópii. Ďakujeme za reprezentáciu školy.


17 apr

Experience (the power of) – IB Diploma Programme

streda, 17. apr 2024
22 apr

Zber papiera

pondelok, 22. apr 2024
23 apr

Zber papiera

utorok, 23. apr 2024
Žiadna udalosť nebola nájdená!

15. apr

2024

Predstavujeme IB DP

14. apr

2024

Podcast Mia & Sam

Možno ste ho už stretli na chodbách školy — sympatický tmavovlasý chalan Sam.

Mal možnosť spoznať viaceré školy v niekoľkých krajinách a dnes je u nás na IB DP1. Ktorá krajina je jeho obľúbenou? Dozvieš sa v podcaste s Miou.

Nový podcast #3 — IB očami zahraničného študenta (Samuel Graydon Beard) môžete počúvať v aplikácii Spotify alebo na tejto stránke.

11. apr

2024

Chystáme pre Vás druhý „Šrobkvíz“!

kedy: 24.04.2024
kde: v aule
čas: začiatok o 14:45
tímy: maximálne 6 členov v jednom tíme (z toho môže/nemusí byť 1 učiteľ) a vítané sú aj tímy učiteľské

Prihlásiť sa môžete osobne v kabinete biológie alebo správou na Edupage p. p. Hlinkovej — uviesť názov tímu a členov tímu.

Pre prvé tri tímy je nachystaná odmena 🙂 Tešíme sa na Vás!

28. mar

2024

23. mar

2024

Zber papiera

O škole

História našej Šrobárky siaha do roku 1891, je teda jednou z najstarších škôl v Košickom kraji. To, že má taký úctyhodný „vek“, a stále v nej pulzuje študentský život, svedčí o pretrvávajúcom záujme o štúdium u mnohých generácií našich žiakov.
Štýlová historická budova s výbornou polohou a dostupnosťou je medzi košickými gymnáziami najvyhľadávanejšou.
Dnes je to moderná dynamická škola so 610 žiakmi a je jednou z piatich škôl na Slovensku, ktoré sú súčasťou medzinárodnej siete IB World Schools. Zárukou kvalitného vzdelania sú pedagógovia, zahraniční lektori a vysokoškolskí učitelia, rešpektujúci rozmanité osobnosti žiakov.
Najdôležitejším poslaním nášho gymnázia je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Renomé nám tvoria naši absolventi, medzi ktorými sú významné osobnosti z oblasti vedeckého, umelecko-kultúrneho či spoločensko-politického života. Profil našej školy dotvárajú pravidelne organizované aktivity. Mnohé z nich majú dlhú tradíciu, iné sú mladšie. Jedno však majú spoločné — poskytnúť mladým ľuďom možnosť sebarealizácie v tom, v čom vynikajú.

International Baccalaureate

Logo "Z nášho kraja do celého sveta" Gymnazium Srobarova 1 Kosice is a candidate school*) for the MYP. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World Schools share a common philosophy — a commitment to high-quality, challenging, international education — that we believe is important for our students.
*) Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.
For further information about the IB and its programmes visit www.ibo.org.

Logo IB Diploma Programme Gymnázium Šrobárova 1 Košice je kandidátskou školou*) pre MYP. Táto škola sa usiluje o autorizáciu, aby sa stala IB World School. IB World Schools zdieľajú spoločnú filozofiu — záväzok ku kvalitnému, náročnému, medzinárodnému vzdelávaniu, o ktorom sme presvedčení, že je dôležité pre našich žiakov.
*) Iba školy autorizované organizáciou IB môžu ponúkať ktorýkoľvek zo štyroch akademických programov: Program pre základné školy (PYP), Program pre stredné školy (MYP), Diplomový program (DP) alebo Program pre kariéru (CP). Štatút kandidáta nedáva záruku, že autorizácia bude udelená.
Ďalšie informácie o IB a programoch nájdete na stránke www.ibo.org.Top

Pre viac informácií:

KONTAKT