Gymnázium, Šrobárova 1, Košice je kandidátskou školou*) pre Diploma Programme. Táto škola prechádza procesom autorizácie ako IB World School. IB World Schools zdieľajú spoločnú filozofiu — záväzok poskytovať vysoko kvalitné, náročné, medzinárodné vzdelávanie a Gymnázium, Šrobárova 1, Košice verí, že to je tá správna cesta k dobrému vzdelaniu pre našich študentov.

Gymnazium, Šrobárova 1, Košice is a Candidate School*) for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy — a commitment to high quality, challenging, international education that Gymnázium, Šrobárova 1, Košice believes is important for our students.


Šrobárčania na ľade

Vo štvrtok 20. januára 2022 si naši Šrobárčania vychutnali rozprávkovú zimu s lietajúcimi snehovými vločkami na klzisku. Ľudské telo nie je stvorené na vylihovanie, pohyb je preň oveľa prirodzenejší a padne telu veľmi dobre. Tak sme aspoň na chvíľu zažili zábavu na ľade s priateľmi.

Korčuľovanie má pozitívny vplyv na naše zdravie a netreba zabúdať ani na psychiku — pravidelný šport zmierňuje depresívne nálady a posilňuje sebavedomie. Pobyt na ľadovej ploche nám výrazne prospel a aspoň na chvíľu sme zabudli na polročné písomky a skúšanie.

Žiaľ, nie všetci nadšenci tohto športu sa na klzisko dostali, keďže počet bol limitovaný. Ale nezúfajte! Šrobárske klzisko vás opäť privíta 3. februára. Tak si obujte korčule a hurá na ľad!

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Srdečne blahoželáme našej žiačke Tímei Kaliarikovej z 3.D triedy k prvému miestu na Okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B. Blahoželáme Simone Šmagalovej z 2.D, ktorá skončila v kategórii 2A na 4. mieste.

Za pekné umiestnenia a reprezentáciu školy ďakujeme aj Rebeke Olejníkovej z 2.D a Antónii Ujcovej z 3.D.

Tímei držíme prsty v krajskom kole.

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Vo štvrtok 13. januára 2022 sme na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku opäť potvrdili, že v angličtine sme skvelí. S radosťou sme prijali správu, že sme získali 3-krát 3. miesto, ako aj to, že od úspešnejších priečok nás delili len minimálne bodové rozdiely.

Za výbornú reprezentáciu školy ďakujeme Dominike Bartovej z 2.E, súťažila v kategórii 2C2, Adamovi Kubišovi z 2.D za kategóriu 2A a nášmu mnohonásobne úspešnému Emanuelovi Kňazovickému zo 4.D, ktorý v tomto ročníku súťažil v kategórii 2B. K výsledku všetkým našim reprezentantom srdečne blahoželáme a veríme, že ich úspechy sú inšpiráciou pre ostatných do budúcich ročníkov.

Kam na strednú školu?

Vážení rodičia, milí deviataci, tento školský rok je pre Vás kľúčový — máte pred sebou dôležité a neľahké rozhodnutie. Ak túžite po kvalitnom vzdelaní v modernej škole s dlhoročnou tradíciou, sme tu práve pre Vás!

Šrobárka, to je 4-ročné gymnázium s takmer 130-ročnou tradíciou a množstvom významných absolventov z oblasti vedy, športu, kultúry…,

Šrobárka, to je vzdelávanie sledujúce aktuálne trendy, kde si svoje miesto nájdu žiaci s rozmanitými záujmami – o cudzie jazyky, prírodné vedy, umenie či šport,

Šrobárka je zárukou výbornej prípravy na ďalšie vzdelávanie,

Šrobárka, to je neprehliadnuteľná veľkolepá budova v srdci Košíc, ktorá Vás očarí svojou nezameniteľnou atmosférou, ale hlavne,

Šrobárka, to sú správni ľudia na tom správnom mieste!

Milí deviataci, ak nemáte jasnú predstavu o svojom „dospeláckom“ živote, 4-ročné gymnázium je pre Vás najlepšia voľba. U nás získate široké a rôznorodé vedomosti, postupne sa vyprofilujete a zistíte, ktorým smerom sa uberať.

Triedy s rozšíreným vyučovaním informatiky, prírodovedných predmetov, anglického alebo nemeckého jazyka, moderne vybavené učebne a laboratóriá, zahraniční lektori a motivovaní pedagógovia, zaujímavé voliteľné predmety, ale hlavne nezabudnuteľné zážitky na exkurziách, výletoch, výcvikoch a kultúrnych aktivitách to je to, čo robí našu školu výnimočnou.

Tešíme sa, že sa správne rozhodnete a stanete sa súčasťou príbehu našej Šrobárky!

Viac o nás nájdete v časti webovej stránky Uchádzači — Štúdium na Šrobárke.

Profil nášho Gymnázia nájdete medzi ostatnými školami na portáli KSK www.strednapreteba.sk. V počtoch záujemcov a plánovaných prijatých uchádzačov sa môžete zorientovať na stránke www.svs.edu.sk. Informácie môžete získať aj na e-mailovej adrese: srobarka@srobarka.sk.

Ruské slovo – školské kolo

Dňa 19. januára 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese ruskej poézie, prózy a piesní Ruské slovo. Tohtoročnou témou sa stal „Svet rozprávok“.

Do súperenia sa zapojilo 5 žiakov našej školy. Predniesli ukážky ruskej poézie a pieseň s rozprávkovou témou. Do krajského kola v súťažnej disciplíne „Poézia“ postupuje Ľudmila Jankovíková z 1.D a svoju pieseň predvedú Katarína Šebáková s hudobným doprovodom Mirkou Tomášovou.

Víťazkám blahoželáme a držíme palce!

Inovatívne hodiny NEJ

So zavádzaním digitálnych technológií do prostredia škôl sme čoraz viac konfrontovaní s ich využívaním na vyučovacích hodinách. Interaktívne cvičenia totiž výrazne podporujú efektivitu osvojovania si poznatkov.

Nástroj Learning Apps patrí k novej generácii aplikácií, ktoré boli vytvorené priamo pre potreby učiteľov, a vďaka interaktívnym prvkom sa žiaci naučia viac, rýchlejšie a zaujímavejšie.

Na hodine NEJ mali žiaci 3. ročníka možnosť sami vytvoriť a sprístupniť online učebný materiál na tejto platforme. Počas skupinovej práce na tvorbe kvízu, napr. na spôsob televíznej súťaže Milionár, využili okrem poznatkov z nemeckej gramatiky aj poznatky z informatiky a vytvorili zaujímavé online nástroje, ktoré budú voľne dostupné všetkým.

Olympiáda kritického myslenia

Tešíme sa, že do pilotného kola Olympiády kritického myslenia sa z našej školy zapojilo 32 žiakov. Súťažili v konkurencii takmer 1100 študentov a študentiek zo všetkých kútov Slovenska.

Z našej školy sa najlepšie darilo Michalovi Petrusovi z 2.B, ktorý sa umiestnil na 19. mieste v rámci celého Slovenska. Gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

Best in English 2021

Po minuloročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa 26. novembra 2021 konal už 10. ročník medzinárodnej online súťaže Best in English. Tento rok sa do súboja o jazykové talenty zapojilo neuveriteľných 17223 žiakov z 595 škôl najmä z Európy a Ázie.

Najlepšie umiestnenie získal René Stráňai, keď obsadil krásne 419. miesto vo všeobecnej kategórii. Anglofónnu sekciu úspešne reprezentovala Dominika Bartová. V rámci 18 zapojených škôl Košického kraja naše gymnázium obhájilo pekné 6. miesto.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

„Kto dáva, ten dostáva“

Predvianočné obdobie nám dáva veľa možností na solidaritu a pomoc. Dnes, v dramatickej situácii pandémie, znejú tieto slová nanajvýš aktuálne a pomáhajú nám sústrediť pohľad na to podstatné a prekonať bariéry ľahostajnosti. Aj preto prebehol počas prvých mrazivých týždňov na našej škole už 4. ročník „Šrobárskej tehly“ pod vedením Žiackej školskej rady.

Naši žiaci si tak uvedomili nutnosť pomoci rodinám, ktoré to potrebujú, a spoločne vyzbierali trvanlivé potraviny, drogériu, kuchynské potreby a nevyhnutné veci do domácnosti pre Centrum pre obnovu rodiny – Dorka.

Chceme sa vám, milí Šrobárčania, veľmi pekne poďakovať za pomoc a podporu. Charita by bez vás bola len prázdnym slovom.

Vďaka vám môžeme byť blízko pri tých, ktorí sú na našu pomoc odkázaní, a zažiť tak skutočného ducha Vianoc.

Beseda s bývalými Šrobárčanmi – lekármi

Dňa 16. decembra 2021 sa v online priestore konala beseda s bývalými Šrobárčanmi – MUDr. Miriam Tutkovou a MUDr. Ondrejom Zahornackým, PhD.

V bohatej diskusii obaja lekári odpovedali na množstvo zaujímavých otázok, ktoré im položili naši študenti. Besedy sa zúčastnilo viac ako 45 seminaristov a maturantov z biológie. Sme veľmi radi, že si naši hostia v tomto náročnom období našli čas aj na svoju bývalú Šrobárku. Ďakujeme pekne!


25jan

Uzavretie klasifikácie za 1. polrok

utorok, 25. jan 2022
27jan

Klasifikačná porada za 1. polrok

štvrtok, 27. jan 2022
31jan

Vydávanie výpisov vysvedčení

pondelok, 31. jan 2022
Žiadna udalosť nebola nájdená!

15. jan

2022

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

kritériá na prijatie do 1. ročníka (šk. r. 2022/23) budú zverejnené na našej stránke do 28. februára 2022.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je do 20. marca 2022.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 2. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022,
  • v druhom termíne 9. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2022.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. máj 2022.

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →

15. jan

2022

Šrobárske klzisko

14. jan

2022

Nové knihy v školskej knižnici

Ježiško zavítal aj do školskej knižnice a nadelil nám voňavé knihy z batôžka krimi, fantasy aj romantiky.

Začnite nový rok s novou knihou. Tešíme sa na Vašu návštevu.

8. jan

2022

Vstup návštevníka do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Podrobnosti o vstupe návštevníka do priestorov školy →

21. dec

2021

Vianoce na Šrobárke

Vážení rodičia, milí žiaci, prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a krásne chvíle s ľuďmi, na ktorých Vám najviac záleží.

Vianoce na Šrobárke 2021 (video) →

           
Košický samosprávny kraj

O škole

Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach je stabilnou školou s vysokou prestížou a dlhodobou tradíciou. Poslaním školy je poskytnúť kvalitné všeobecné vzdelanie a pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium. Vo výchove a vzdelávaní presadzujeme tvorivo humanistickú koncepciu a kladieme dôraz na mravné kvality žiakov. Našou prioritou je predovšetkým spokojný žiak, ktorému náš vzdelávací program umožní vyprofilovať sa v príjemnej pracovnej atmosfére a ponúkne mu kvalitnú prípravu pre štúdium na vysokej škole doma i v zahraničí. Za 128 rokov existencie sa naša škola stala úspešnou a konkurencieschopnou vďaka mnohým generáciám kvalitných pedagógov, pre ktorých sú najlepšou vizitkou ich absolventi. Škola je zároveň aj odrazovým mostíkom pre mnohých, ktorí sa úspešne uplatňujú v živote a dokážu sa presadiť na trhu práce.

Zaujímavé čísla

13131

Absolventov (od roku 1949)

346

Učiteľov (od roku 1949)

128

Rokov bohatej histórie


Top

Pre viac informácií:

KONTAKT