43. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu je vyhlásený 43. ročník SOČ dištančne, resp. kombináciou dištančnej a prezenčnej formy.

Spôsob vypracovania práce sa nemení, rešpektujeme metodický postup zverejnený na stránke ŠIOV.

Termín konania školských kôl v jednotlivých odboroch sa bude konať koncom februára. Postupujúce práce sa nahrajú do systému a žiaci majú novú povinnosť pripraviť a vložiť link na 2 – 3 min. video prezentáciu práce.

Prehliadka súťažných prác v krajskom kole sa uskutoční 31. marca 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. prof. Prokaiovú (koordinátor SOČ) alebo vedúceho svojej práce.

Veľa úspechov pri vedeckej činnosti aj napriek sťaženým podmienkam.