Vážení rodičia, milí priatelia z komunity našej školy,

vážime si Vašu priazeň, ktorú nám každoročne prejavujete posielaním 2 % z daní. Vaša ochota nás posmeľuje opäť Vás poprosiť o túto formu finančnej podpory.

Potrebné tlačivo nájdete na tejto stránke.

Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu stačí vhodiť do zbernej schránky pri vstupe do budovy školy, poslať prostredníctvom žiakov alebo poštou na adresu školy, respektíve poslať priamo na daňový úrad.

Aj vďaka Vám je na Šrobárke pekne.

Ďakujeme Vám.

Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY →

Ako poukázať 2 % z dane →