Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,

ďakujeme, že ste sa v roku 2021 rozhodli venovať 2% z dane našej škole. Vďaka Vám sa poradilo vyzbierať krásnu sumu 12 797 € na účet Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky. Získané finančné prostriedky nám pomáhajú zlepšovať podmienky a rozširovať možnosti vzdelávania na Šrobárke.

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o podporu, ktorú môžete vyjadriť venovaním 2 % z dane. Potrebné tlačivo nájdete na stránke školy. Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu stačí doniesť do zbernej schránky na vrátnici školy, poslať prostredníctvom žiakov alebo poštou na adresu školy, respektíve poslať priamo na daňový úrad.

Za toto pekné gesto Vám vopred ďakujeme!

Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY →
Ako poukázať 2 % z dane →