Tento slogan má charitatívny beh VSE CITY RUN. Každoročne sa koná v centrách miest východného Slovenska, do ktorého sa zapájajú deti, seniori, amatérski športovci, športové kluby, študenti i známe osobnosti. Štartovné je v plnej výške venované v prospech vybraného obdarovaného subjektu. Tento rok to bude nezisková organizácia Centrum včasnej intervencie Košice. Na trať dlhú 4 km sa opäť postavili aj naši študenti. Svojou aktívnou účasťou sme podporili dobrú vec a zároveň zlepšili aj svoje zdravie. Všetkým účastníkom charitatívnej akcie ďakujeme!

Fotogaléria — Charitatívny beh VSE CITY RUN