Voľné pracovné miesta

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice informuje o voľných pracovných miestach na pozície učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciami anglický jazyk; nemecký jazyk; španielsky jazyk; fyzika.

Viac informácií o pracovných ponukách →