Foto

prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc.

  • Člen Americkej oftalmologickej akadémie, Európskej vitreoretinálnej spoločnosti, Európskej spoločnosti pre refrakčnú chirurgiu a chirurgiu katarakty.
  • Ako jeden z prvých zaviedol metódu Epi Lasik na pracovisko v Košiciach, zakladateľ liečby glaukómu na Slovensku.