Termín PS

Termín písomnej prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky je nasledovný:

  • 4. máj 2023 — 1. termín prijímacej skúšky,
  • 9. máj 2023 — 2. termín prijímacej skúšky.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 je 19. máj 2023.

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) doručí písomné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na vzdelávanie (vzor potvrdenia →).

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →