Tablá absolventov — 2018/2019

Fotografia tabla 4.A — PaedDr. Novotná Zuzana
4.A
PaedDr. Novotná Zuzana
2018/2019

Fotografia tabla 4.B — Mgr. Palenčárová Ingrid a Mgr. Andrášová Tatiana
4.B
Mgr. Palenčárová Ingrid
a Mgr. Andrášová Tatiana

2018/2019

Fotografia tabla 4.C — RNDr. Letošníková Petra PhD. a Mgr. Karkošiaková Zlatica
4.C
RNDr. Letošníková Petra, PhD.
a Mgr. Karkošiaková Zlatica

2018/2019

Fotografia tabla 4.D — RNDr. Prokaiová Marianna PhD.
4.D
RNDr. Prokaiová Marianna, PhD.
2018/2019