Tablá absolventov — 1991–2000

Fotografia tabla 4.D — Mgr. Sedileková Eva a PhDr. Šlampová Ružena
4.D
Mgr. Sedileková Eva
a PhDr. Šlampová Ružena

1990/1991

Fotografia tabla 4.E — Mgr. Bičová Mária
4.E
Mgr. Bičová Mária
1990/1991

Fotografia tabla 4.F — Caisová Mária
4.F
Caisová Mária
1990/1991

Fotografia tabla 4.A — Mgr. Kračmarová Eva
4.A
Mgr. Kračmarová Eva
1991/1992

Fotografia tabla 4.B — RNDr. Majherová Ľudmila
4.B
RNDr. Majherová Ľudmila
1991/1992

Fotografia tabla 4.A — PhDr. Kobulský Ján
4.A
PhDr. Kobulský Ján
1992/1993

Fotografia tabla 4.F — Mgr. Šmidtová Eva
4.F
Mgr. Šmidtová Eva
1992/1993

Fotografia tabla 4.B — RNDr. Blaško Michal
4.B
RNDr. Blaško Michal
1993/1994

Fotografia tabla 4.D — PhDr. Figelová Žofia
4.D
PhDr. Figelová Žofia
1993/1994

Fotografia tabla 4.A — Mgr. Bičová Mária
4.A
Mgr. Bičová Mária
1994/1995

Fotografia tabla 4.D — Švecová Darina
4.D
Švecová Darina
1994/1995

Fotografia tabla 4.E — Mgr. Mičáková Libuša
4.E
Mgr. Mičáková Libuša
1994/1995

Fotografia tabla 4.B — RNDr. Scholtz Elemír
4.B
RNDr. Scholtz Elemír
1995/1996

Fotografia tabla 4.C — Ing. Vacková Magdaléna
4.C
Ing. Vacková Magdaléna
1995/1996

Fotografia tabla 4.B — PhDr. Kobulský Ján
4.B
PhDr. Kobulský Ján
1996/1997

Fotografia tabla 4.C — RNDr. Olčáková Viera
4.C
RNDr. Olčáková Viera
1996/1997

Fotografia tabla 4.E — Mgr. Mašľanová Magdaléna
4.E
Mgr. Mašľanová Magdaléna
1998/1999

Fotografia tabla 4.E — Mgr. Kristanová Ľudmila
4.E
Mgr. Kristanová Ľudmila
1999/2000