Tablá absolventov — 2016/2017

Fotografia tabla 4.A — PaedDr. Novotná Zuzana
4.A
PaedDr. Novotná Zuzana
2016/2017

Fotografia tabla 4.B — Mgr. Hudáková Adriana a RNDr. Tóthová Mária
4.B
Mgr. Hudáková Adriána
a RNDr. Tóthová Mária

2016/2017

Fotografia tabla 4.C — PhDr. Kobulský Ján a Mgr. Halászová Dana
4.C
PhDr. Kobulský Ján
a Mgr. Halászová Dana

2016/2017

Fotografia tabla 4.D — PhDr. Kobulská Katarína
4.D
PhDr. Kobulská Katarína
2016/2017