Tablá absolventov — 2013/2014

Fotografia tabla 4.A — RNDr. Šimralová Miriam
4.A
RNDr. Šimralová Miriam
2013/2014

Fotografia tabla 4.C — Mgr. Coronič Marek
4.C
Mgr. Coronič Marek
2013/2014

Fotografia tabla 4.D — Mgr. Labunová Jana
4.D
Mgr. Labunová Jana
2013/2014

Fotografia tabla 4.E — Mgr. Bičová Mária a Mgr. Kerpánová Veronika
4.E
Mgr. Bičová Mária
a Mgr. Kerpánová Veronika

2013/2014