Tablá absolventov — 2012/2013

Fotografia tabla 4.A — PhDr. Kobulská Katarína
4.A
PhDr. Kobulská Katarína
2012/2013

Fotografia tabla 4.B — Ing. Poradský Ján, CSc.
4.B
Ing. Poradský Ján, CSc.
2012/2013

Fotografia tabla 4.D — RNDr. Olčáková Viera
4.D
RNDr. Olčáková Viera
2012/2013

Fotografia tabla 4.F — PaedDr. Frankovičová Zlatica a Mgr. Matisová Zuzana
4.F
PaedDr. Frankovičová Zlatica
a Mgr. Matisová Zuzana

2012/2013