Webinár IUVENTA (apríl 2020):

  • Storytelling, v čom je sila príbehov?
  • Formy storytellingu — písaný, obrazový, video storytelling.
  • Emócie, hodnoty a postoje — prečo a ako s nimi pracovať?
  • Kritické myslenie — práca s informáciami a mediálna gramotnosť.
  • Online živá knižnica a práca s ňou.