V rámci Európskeho dňa jazykov sa na našej škole prvýkrát uskutočnila „Spelling Competition“ — súťaž v hláskovaní v anglickom jazyku. Táto súťaž je v anglicky hovoriacich krajinách, obzvlášť v USA, veľmi populárna, a tak sme sa rozhodli preniesť ju do našich lavíc. V utorok 27. septembra 2022 si triedy I.C, II.C a I.E vyskúšali „Spelling Competition“ naostro.

Ukázalo sa, že naši žiaci sú v hláskovaní výborní, niektorí nepotrebovali počuť ani definíciu slova alebo počuť slovo vo vete. O príjemnú atmosféru sa na súťaži starali Mgr. K. Kňazovická, Mgr. L. Lukačín, PhD., Mgr. I. Melichová a Mgr. S. Ilavská.

„Spelling Competition“ sme ukončili online súťažou „Spelling Kahoot“, v ktorej sme žiakov prevetrali nielen v hláskovaní, ale aj v rozdieloch medzi Britskou a Americkou angličtinou. Všetci výhercovia boli ocenení za svoju snahu ako aj vedomosti. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto milej súťaže.

Fotogaléria — Spelling Competition