V aule školy sa dňa 13. októbra 2022 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Sprachdiplomov DSD1, ktoré si žiaci 4. ročníka prevzali z rúk p. Christopha Henßena (Nemecká centrála pre zahraničné školstvo), pani zástupkyne, nemeckej lektorky a učiteľov NEJ.

Nemecký jazykový diplom I. stupňa zodpovedá úrovni A2 alebo B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Diplom na úrovni B1 získal žiak, ktorý zvládol všetky 4 časti skúšky na úrovni B1 — čítanie, počúvanie, písomnú komunikáciu i ústnu komunikáciu. Príprava i samotná skúška bola bezplatná. Všetky finančné náklady boli plne hradené školou a nemeckou stranou, ktorá našu školu v tomto smere podporovala i materiálne.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce pri príprave na skúšky DSD2!

Fotogaléria — Slávnostné odovzdávanie jazykových diplomov DSD1