Rodičovské združenie pre prvý ročník

Vážení rodičia prvákov,

srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie rodičov, ktoré sa uskutoční 17. septembra 2020 podľa harmonogramu.

Základnou podmienkou prítomnosti rodičov v škole je odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Plán budovy školy (šk. rok 2020/2021) →