Dňa sa konalo regionálne finále v basketbale chlapcov pod záštitou MŠVVaŠ SR, v spolupráci so Strednou odbornou škola informačných technológií, Ostrovského 1. Naši žiaci si vybojovali štvrté miesto a zaistili si tak postup na krajské kolo. Blahoželáme!

Fotogaléria — Regionálne finále v basketbale chlapcov