Projekt SPACE::LAB

Milí žiaci, oddelenie kozmickej fyziky, ÚEF, SAV v Košiciach, organizuje projekt-priestor, kde je možné venovať sa vesmírnemu výskumu a kozmickému inžinierstvu spolu so špičkovými odborníkmi.

Ukáž, čo je v tebe, a získaj platenú stáž vďaka výnimočnému projektu. Navrhni originálny projekt pre lepšie porozumenie vesmíru a získaj mesačnú platenú stáž v SPACE::LAB-e a možnosť zažiť 2 noci na Observatóriu na Lomnickom štíte. Projekt je potrebné vytvoriť a zaslať do 15. mája 2019.

Viac informácií o projekte →